ОБЕКТИ


Технически параметри - част Водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра с дължина 8,397 km и диаметър от Ф90 до Ф400 mm, реконструкция и изграждане на 580 бр. СВО, както и изграждане на 6 бр. водомерни шахти.

Технически параметри - част Канализация

Предвижда се реконструкция на 2,99 km от съществуващата канализационна мрежа на гр. Силистра и изграждане на 157 бр. СКО.

Изпълнител: ДЗЗД "ЕЛИТ ВИК СИЛИСТРА" : Договор №00513-2020-0007-01 / 06.10.2020 г.
Строителен надзор: ДЗЗД "Геострой консулт" : Договор №00513-2020-0003 / 07.12.2020 г.
СМР за период: 17 Октомври 2021 г. - 23 Октомври 2021 г.
  Уважаеми потребители, бихме искали да Ви уведомим, че на 23.11.2021 г. е въведена Временна организация на движението поради стартиране на дейности по изграждане на водопроводни и канализационни клонове, както следва:
Водопровод:
• Гл. кл. 1-1 - по ул. „Албена“ от Напорен резервоар 4000мЗ – 30 работни дни;
• Гл. кл. V-1 - по ул. „Д-р. Атанас Янков“ от кръстовището с бул. “Велико Търново“ – 16 работни дни;
• Кл. 46-1 - по ул. „Добрич“ от кръстовището с бул. „7-ми Септември“ - 22 работни дни;
• Гл. кл. V-5 - по ул. „Генерал Колев“ от кръстовището с ул. „Васил Априлов“ — 10 работни дни;
• Кл. 13 - по ул. „Емил Доростов“ от кръстовището с ул. „Филип Тотю“ — 8 работни дни;
• Кл. 30 - по ул. „Добруджа“ от кръстовището с ул. „Македония“ - 25 работни дни;
Канализация:
Кл. 18 – по ул. „Добруджа“ от кръстовището с ул. „Д-р Петър Вичев“ – 33 работни дни
Кл. 40 – по ул. „Симеон Велики“ и ул. „Генерал Скобелев“ – 30 работни дни

От 29.11.2021 г. е въведена Временна организация на движението поради стартиране на дейности по изграждане на Главен водопроводен клон V-4-по ул" 31-ви Полк" от кръстовището с ул." Васил Левски" за 68 работни дни.

От 08.12.2021 г. е въведена Временна организация на движението поради стартиране на дейности по изграждане на водопроводен клон 29 по ул. Д-р Петър Берон за 30 работни дни.

Технически параметри - част Водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на с. Айдемир с дължина **10,313 km и диаметър от Ф90 до Ф315 mm, както и реконструкция и изграждане на 722 бр. СВО и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, e полиетилен (PEHD) PN 10.

Технически параметри - част Канализация

Изграждане на битова канализация в с. Айдемир с дължина 22,5 km, реконструкция на 0,2 km от съществуващата смесена канализационна мрежа и изграждане на тласкател DN160 с дължина 0,19 km, реконструкция на КПС "Деленките", изграждане на 1 бр. нова КПС и изграждане на 1 103 бр. СКО.

Изпълнител: ДЗЗД "КВ СИЛИСТРА 2020" : Договор №00513-2020-0007-02 / 08.10.2020 г.
Строителен надзор: ДЗЗД "Геострой консулт" : Договор №00513-2020-0003 / 07.12.2020 г.
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  Уважаеми потребители, бихме искали да Ви уведомим, за периода 29.11.2021 -04.12.2021 г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
➢ Кл. - 1 ул. „ Виделина“
➢ Кл. - 2 ул. „Лозарска“
➢ Кл. -18 ул. „Букет“
➢ Кл. – 19 ул. „Боровинка“

За периода 05.12.2021 -11.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
• Цялостно затваряне на ул. „Печ“ кл. 3
• По Кл.3 – ул. „Катюша“
• По Кл. - 2 ул. „ Лозарска “
• По Гл. кл. III по ул. „София“ – частично ограничаване на движението в едното платно;
• По Кл.18 ул. „ Букет“

за периода 12.12.2021 -18.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
• По канализационен клон 1 – ул. „ Виделина“
• По канализационен клон 2 – ул. „Лозарска“
• По канализационен клон 3 – ул. „Катюша“
• По канализационен клон 4 – ул. „Катюша“
• По канализационен клон 5 – ул. „Катюша“
• По водопроводен клон -18 – ул. „ Букет“
• По водопроводен клон -19 – ул. „ Боровинка“
• По водопроводен Гл. кл. III по ул. „София“ – частично ограничаване на движението в едното платно;

При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 08:00-09:00 часа, от 11:00-12:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

За периода 07.01.2022-14.01.2022. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
• По канализационен клон 1 – ул. „ Виделина“
• По канализационен клон 2 – ул. „Лозарска“
• По канализационен клон 3 и 5– ул. „Катюша“
• По водопроводен клон -19 – ул. „ Боровинка“
• По водопроводен клон -18 – ул. „Букет“
При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 08:00-09:00 часа, от 11:00-12:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

Ви уведомявам, че при благоприятни атмосферни условия, за периода 14.01.2022-21.01.2022. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
• По канализационен клон 1 – ул. „ Виделина“
• По канализационен клон 2 – ул. „Лозарска“
• По канализационен клон 3 и 5– ул. „Катюша“
• По водопроводен клон -19 – ул. „ Боровинка“
• По водопроводен клон -18 – ул. „Букет“
При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 08:00-09:00 часа, от 11:00-12:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

Технически параметри - част Водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на с. Калипетрово с дължина **16,186 km и диаметър от Ф90 до Ф315 mm, както и реконструкция и изграждане на 551бр. СВО, 4 бр. водомерни шахти и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD) PN 10.

Технически параметри - част Канализация

Изграждане на разделна канализация в с. Калипетрово (битова канализация) с дължина 19 km и реконструкция на 0,23 km от съществуващата смесена канализационна мрежа, изграждане на 911 бр. СКО.

Изпълнител: ДЗЗД "КВ СИЛИСТРА 2020" : Договор №00513-2020-0007-03 / 08.10.2020 г.
Строителен надзор: ДЗЗД "Геострой консулт" : Договор №00513-2020-0003 / 07.12.2020 г.
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  Уважаеми потребители, бихме искали да Ви уведомим, за периода 29.11.2021 -04.12.2021 г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
➢ по Кл- 69 и 70 - ул.„Нов живот“, ул.„Еледжик“, ул.„Преображенска“и ул. „Красна поляна“
➢ по Гл. Кл. 2 - ул. „ Рашко Блъсков“,;
➢ по кл. 2 – Промишлена зона

За периода 05.12.2021 -11.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
Продължават СМР по:
- Гл. Кл. 2 - ул. „ Рашко Блъсков“
- Кл- 69 и 70 - ул.„Нов живот“, ул.„Еледжик“, ул.„ Преображенска“ ул. „Красна поляна“ и ул. „ Владая“
- По кл. 60 – ул. „ Пролетна“

за периода 12.12.2021 -18.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
Продължават СМР по:
- Канализационен Кл- 69 и 70 - ул.„Нов живот“, ул.„Еледжик“, ул.„ Преображенска“ ул. „Красна поляна“ и ул. „ Владая“
- Водопроводен Гл. Кл. 2 - ул. „ Рашко Блъсков“
- Водопроводен кл.2 – Промишлена зона

При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 08:00-09:00 часа, от 11:00-12:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

За периода 07.01.2022-14.01.2022 г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
Продължават СМР по:
- Канализационен Кл- 54- ул.„Ново Петрово“, Канализационен Кл- 51- ул.„Лазурна“,
- Канализационен Кл- 69- ул.„Преображение“, Кл 70 - ул. „Красна поляна“,
- Водопроводен Гл. Кл. 2 - ул. „ Рашко Блъсков“
- Водопроводен кл.2 – Промишлена зона
При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 08:00-09:00 часа, от 11:00-12:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

Ви уведомявам, че при подходящи атмосферни условия, за периода 15.01.2022-21.01.2022 г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
Продължават СМР по:
- Канализационен Кл- 54- ул.„Ново Петрово“, Канализационен Кл- 51- ул.„Лазурна“,
- Канализационен Кл- 69- ул.„Преображение“, Кл 70 - ул. „Красна поляна“,
- Водопроводен Гл. Кл. 2 - ул. „ Рашко Блъсков“
- Водопроводен кл.2 – Промишлена зона
При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 08:00-09:00 часа, от 11:00-12:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

Технически параметри - Част водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тутракан с дължина 2,824 km с диаметър от Ф90 до Ф355mm, както и реконструкция и изграждане на 190 бр. СВО, изграждане на 1 бр. водомерни шахти и 3 бр. шахти PRV.

Изпълнител: ДЗЗД "ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ- 2020" : Договор №00513-2020-0008 / 08.10.2020 г.
Строителен надзор: ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД : Договор №00513-2020-0006 / 13.11.2020 г
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  Уважаеми потребители, бихме искали да Ви уведомим, за периода 29.11.2021 -04.12.2021 г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
• По ул. „ Исперих“ Гл.кл.II;

За периода 05.12.2021 -11.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
• Асфалтиране и възстановяване на тротоари по :
- Водопроводен клон 1- ул.“Перуника“
- Водопроводен клон 2- ул.“Братован Илиев“ ;
- Водопроводен клон 3.1 по ул.“Вит“;
- Водопроводен клон 3-2 и клон 4 по ул. „ Д. Благоев“;
- Водопроводен клон 4 по ул. „ Д. Благоев“ от ул. Вит до ул. Петко Славейков
- Водопроводен клон 5 по ул. „Добри Немиров“
- Водопроводен клон 6 по ул. „Одеса“
- Водопроводен клон 7 по ул. „ Христо Ботев „ – довършителни работи;
• Довършителни работи по кръстовището на ул. „ Александър Стамболийски“ и „ ул. „Силистра“ – частично ограничаване на движението в едното платно;

За периода 12.12.2021 -18.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва по :
• ул. „ Александър Стамболийски“ до кръстовището с „ ул. „ Силистра“ – Довършителни работи по кръстовището - частично ограничаване на движението в едното платно;
• ул. Исперих – Гл. кл. II

При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 09:00-10:00 часа, от 12:00-13:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

За периода 07.01.2022-14.01.2022. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва по :
• ул. Исперих – Гл. кл. II
При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 09:00-10:00 часа, от 12:00-13:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

Ви уведомявам, че при подходящи атмосферни условия, за периода 15.01.2022-21.01.2022. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва по :
• ул. Исперих – Гл. кл. II
• водомерна шахта по ул. Димитър Благоев
При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 09:00-10:00 часа, от 12:00-13:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

Технически параметри - Част водоснабдяване

Реконструкция на довеждащите водопроводи от кладенци Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри подем Тутракан и от ПС II-ри подем Тутракан до ВК Тутракан и Захранващ водопровод 1 и 2 от ВК Тутракан до ВВМ на гр. Тутракана с обща дължина 9,337 km. Реконструкция и модернизация на хлораторна инсталация при ПС II-ри подем Тутракан. Подмяна на помпените агрегати при кл. Раней 1, кл. Раней 2, кл. Раней 3 и ПС II-ри подем Тутракан. Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней 1, Раней 2 и Раней 3. Дизел генератор с автоматично включване на резервата (АВР) за електрозахранване на кл. Раней 1, 2 и 3

Изпълнител: ДЗЗД "Инженеринг Тутракан 2020" : Договор №00513-2020-0009 / 02.11.2020 г.
Строителен надзор: ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД : Договор №00513-2020-0006 / 13.11.2020 г
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  не приложимо

Технически параметри - Част водоснабдяване

Реконструкция на довеждащите водопроводи от БПС "Раней 1" до ПС "Айдемир" (НР Ниска зона 3000 m3), от ПС "Айдемир" до НР Висока зона (400 m3), от ПС II-ри подем Силистра до ВК Калипетрово, Захранващи водопроводи 1 и 2 за с. Айдемир и Захранващ водопровод за с. Калипетрово с обща дължина 8,044 km. Реконструкция и модернизация на хлораторни инсталации при кл. Раней 4, кл. Раней 6 и ПС II-ри подем Силистра, както и изграждане на хлораторна инсталация при кл. Раней 8. Подмяна на помпените агрегати при кл. Раней 1, кл. Раней 4, кл. Раней 5 и ПС II-ри подем Силистра. Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней 1. Рехабилитация и реконструкция на ВК Калипетрово (строителна част).

Изпълнител: ДЗЗД "КВ-ДОРОСТОЛ 2020" : Договор №00513-2020-0010 / 12.10.2020 г
Строителен надзор: ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД : Договор №00513-2020-0006 / 13.11.2020 г
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  не приложимо