ОБЕКТИ


Технически параметри - част Водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра с дължина 8,397 km и диаметър от Ф90 до Ф400 mm, реконструкция и изграждане на 580 бр. СВО, както и изграждане на 6 бр. водомерни шахти.

Технически параметри - част Канализация

Предвижда се реконструкция на 2,99 km от съществуващата канализационна мрежа на гр. Силистра и изграждане на 157 бр. СКО.

Изпълнител: ДЗЗД "ЕЛИТ ВИК СИЛИСТРА" : Договор №00513-2020-0007-01 / 06.10.2020 г.
Строителен надзор: ДЗЗД "Геострой консулт" : Договор №00513-2020-0003 / 07.12.2020 г.
СМР за период: 17 Октомври 2021 г. - 23 Октомври 2021 г.
  Уважаеми потребители, бихме искали да Ви уведомим, че на 23.11.2021 г. е въведена Временна организация на движението поради стартиране на дейности по изграждане на водопроводни и канализационни клонове, както следва:
Водопровод:
• Гл. кл. 1-1 - по ул. „Албена“ от Напорен резервоар 4000мЗ – 30 работни дни;
• Гл. кл. V-1 - по ул. „Д-р. Атанас Янков“ от кръстовището с бул. “Велико Търново“ – 16 работни дни;
• Кл. 46-1 - по ул. „Добрич“ от кръстовището с бул. „7-ми Септември“ - 22 работни дни;
• Гл. кл. V-5 - по ул. „Генерал Колев“ от кръстовището с ул. „Васил Априлов“ — 10 работни дни;
• Кл. 13 - по ул. „Емил Доростов“ от кръстовището с ул. „Филип Тотю“ — 8 работни дни;
• Кл. 30 - по ул. „Добруджа“ от кръстовището с ул. „Македония“ - 25 работни дни;
Канализация:
Кл. 18 – по ул. „Добруджа“ от кръстовището с ул. „Д-р Петър Вичев“ – 33 работни дни
Кл. 40 – по ул. „Симеон Велики“ и ул. „Генерал Скобелев“ – 30 работни дни

От 29.11.2021 г. е въведена Временна организация на движението поради стартиране на дейности по изграждане на Главен водопроводен клон V-4-по ул" 31-ви Полк" от кръстовището с ул." Васил Левски" за 68 работни дни.

От 08.12.2021 г. е въведена Временна организация на движението поради стартиране на дейности по изграждане на водопроводен клон 29 по ул. Д-р Петър Берон за 30 работни дни.

Технически параметри - част Водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на с. Айдемир с дължина **10,313 km и диаметър от Ф90 до Ф315 mm, както и реконструкция и изграждане на 722 бр. СВО и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, e полиетилен (PEHD) PN 10.

Технически параметри - част Канализация

Изграждане на битова канализация в с. Айдемир с дължина 22,5 km, реконструкция на 0,2 km от съществуващата смесена канализационна мрежа и изграждане на тласкател DN160 с дължина 0,19 km, реконструкция на КПС "Деленките", изграждане на 1 бр. нова КПС и изграждане на 1 103 бр. СКО.

Изпълнител: ДЗЗД "КВ СИЛИСТРА 2020" : Договор №00513-2020-0007-02 / 08.10.2020 г.
Строителен надзор: ДЗЗД "Геострой консулт" : Договор №00513-2020-0003 / 07.12.2020 г.
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  Уважаеми потребители, бихме искали да Ви уведомим, за периода 16.05.2022-22.05.2022г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:

 По канализационен клон 1 – ул. „Виделина“;
 По канализационен клон 12 – ул. „Катюша“;
 По канализационен клон 13 – ул. „Катюша“;
 По канализационен клон 74 –ул. Перла;
 По канализационен клон 31 –ул. Цветарска;
 По водопроводен клон 117- ул. “Бешевица“
 По водопроводен клон 7- ул. “Златна Тона“
 По водопроводен клон 16 – ул. „Овчарска“ и ул. „Хемус“

При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 08:00-09:00 часа, от 11:00-12:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа

Технически параметри - част Водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на с. Калипетрово с дължина **16,186 km и диаметър от Ф90 до Ф315 mm, както и реконструкция и изграждане на 551бр. СВО, 4 бр. водомерни шахти и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD) PN 10.

Технически параметри - част Канализация

Изграждане на разделна канализация в с. Калипетрово (битова канализация) с дължина 19 km и реконструкция на 0,23 km от съществуващата смесена канализационна мрежа, изграждане на 911 бр. СКО.

Изпълнител: ДЗЗД "КВ СИЛИСТРА 2020" : Договор №00513-2020-0007-03 / 08.10.2020 г.
Строителен надзор: ДЗЗД "Геострой консулт" : Договор №00513-2020-0003 / 07.12.2020 г.
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  Уважаеми потребители, бихме искали да Ви уведомим, за периода 16.05.2022-22.05.2022г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:

- По канализационен клон 69- ул. „Илинден“;
- По канализационен клон 72- ул. „Железарска“;
- По канализационен клон 68 –ул. „Нов Живот“;
- По канализационен клон 43 - ул. „Круша планина“, ул. „Добруджанка“ ул. „Орехова“ ул. „Петуния“ и ул. „Тимок“
- По канализационен клон 8 –ул. „Радецки“;
- По канализационен клон 50 - ул. „Пролетна“;
- По канализационен клон 58 - ул. „Шипка“ и ул. „Нов живот“
- Водопроводен клон 1 – ул. „Зелен синур“ и ул. „Рашко Блъсков“,
- Водопроводен клон 5 - ул. „Пролетна“;
- Водопроводен клон 28 - ул. „Круша планина“;
- Водопроводен клон 32 - ул. „Железарска“
- Водопроводен Гл. Кл. II - ул. „Рашко Блъсков“, ул. „Железарска“
- Водопроводен Гл. Кл. III - ул. „Нов живот“, ул. „Руен“

При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 08:00-09:00 часа, от 11:00-12:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

Технически параметри - Част водоснабдяване

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тутракан с дължина 2,824 km с диаметър от Ф90 до Ф355mm, както и реконструкция и изграждане на 190 бр. СВО, изграждане на 1 бр. водомерни шахти и 3 бр. шахти PRV.

Изпълнител: ДЗЗД "ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ- 2020" : Договор №00513-2020-0008 / 08.10.2020 г.
Строителен надзор: ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД : Договор №00513-2020-0006 / 13.11.2020 г
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  Уважаеми потребители, бихме искали да Ви уведомим, за периода 29.11.2021 -04.12.2021 г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
• По ул. „ Исперих“ Гл.кл.II;

За периода 05.12.2021 -11.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва:
• Асфалтиране и възстановяване на тротоари по :
- Водопроводен клон 1- ул.“Перуника“
- Водопроводен клон 2- ул.“Братован Илиев“ ;
- Водопроводен клон 3.1 по ул.“Вит“;
- Водопроводен клон 3-2 и клон 4 по ул. „ Д. Благоев“;
- Водопроводен клон 4 по ул. „ Д. Благоев“ от ул. Вит до ул. Петко Славейков
- Водопроводен клон 5 по ул. „Добри Немиров“
- Водопроводен клон 6 по ул. „Одеса“
- Водопроводен клон 7 по ул. „ Христо Ботев „ – довършителни работи;
• Довършителни работи по кръстовището на ул. „ Александър Стамболийски“ и „ ул. „Силистра“ – частично ограничаване на движението в едното платно;

За периода 12.12.2021 -18.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва по :
• ул. „ Александър Стамболийски“ до кръстовището с „ ул. „ Силистра“ – Довършителни работи по кръстовището - частично ограничаване на движението в едното платно;
• ул. Исперих – Гл. кл. II

При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 09:00-10:00 часа, от 12:00-13:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

За периода 07.01.2022-14.01.2022. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва по :
• ул. Исперих – Гл. кл. II
При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 09:00-10:00 часа, от 12:00-13:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

Ви уведомявам, че при подходящи атмосферни условия, за периода 15.01.2022-21.01.2022. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва по :
• ул. Исперих – Гл. кл. II
• водомерна шахта по ул. Димитър Благоев
При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 09:00-10:00 часа, от 12:00-13:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.

Технически параметри - Част водоснабдяване

Реконструкция на довеждащите водопроводи от кладенци Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри подем Тутракан и от ПС II-ри подем Тутракан до ВК Тутракан и Захранващ водопровод 1 и 2 от ВК Тутракан до ВВМ на гр. Тутракана с обща дължина 9,337 km. Реконструкция и модернизация на хлораторна инсталация при ПС II-ри подем Тутракан. Подмяна на помпените агрегати при кл. Раней 1, кл. Раней 2, кл. Раней 3 и ПС II-ри подем Тутракан. Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней 1, Раней 2 и Раней 3. Дизел генератор с автоматично включване на резервата (АВР) за електрозахранване на кл. Раней 1, 2 и 3

Изпълнител: ДЗЗД "Инженеринг Тутракан 2020" : Договор №00513-2020-0009 / 02.11.2020 г.
Строителен надзор: ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД : Договор №00513-2020-0006 / 13.11.2020 г
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  не приложимо

Технически параметри - Част водоснабдяване

Реконструкция на довеждащите водопроводи от БПС "Раней 1" до ПС "Айдемир" (НР Ниска зона 3000 m3), от ПС "Айдемир" до НР Висока зона (400 m3), от ПС II-ри подем Силистра до ВК Калипетрово, Захранващи водопроводи 1 и 2 за с. Айдемир и Захранващ водопровод за с. Калипетрово с обща дължина 8,044 km. Реконструкция и модернизация на хлораторни инсталации при кл. Раней 4, кл. Раней 6 и ПС II-ри подем Силистра, както и изграждане на хлораторна инсталация при кл. Раней 8. Подмяна на помпените агрегати при кл. Раней 1, кл. Раней 4, кл. Раней 5 и ПС II-ри подем Силистра. Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней 1. Рехабилитация и реконструкция на ВК Калипетрово (строителна част).

Изпълнител: ДЗЗД "КВ-ДОРОСТОЛ 2020" : Договор №00513-2020-0010 / 12.10.2020 г
Строителен надзор: ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД : Договор №00513-2020-0006 / 13.11.2020 г
СМР за период: 24 Октомври 2021 г. - 30 Октомври 2021 г.
  не приложимо