Първа копка за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“

Публикувано:
Първа копка за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“

"Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" проведе на 2 декември 2021 година церемония в района на водонапорната кула в източния край на село Калипетрово. Тя е част от ритуал "Първа копка" по повод старта на "Инженеринг за обект: "Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра". Събитието се провежда във връзка на изпълнението на проекта "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" (№ BG16M1OP002-1.016-0005).

Проектът е по Договор № Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и се осъществява със средства, предоставени както от Кохезионен фонд, така още с национално съфинансиране и със собствен принос от страна на бенефициента. За проекта като цяло и в частност за настоящия инженеринг повече информация има на сайта www.proekt.vik-silistra.com.

image

В церемонията, завършила по традиция с пръскане на бутилка шампанско в металната загребна част на багера, участваха представители на различни институции - община Силистра, "В и К" ООД, изпълнители на проекта, надзорници, отговорник на обекта, работници и граждани. Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов приветства присъстващите, обръщайки внимание на важността на проекта за жителите на село Калипетрово. То е част от агломерацията на областния и общински център град Силистра и с изпълнението на проекта се цели да се подобри качеството на услугите, извършвани от водоснабдителното дружество.

Като допълнение в този смисъл бяха и думите на кмета на кметство Калипетрово Никола Узунов, според когото проектът отговаря на нуждите на хората, както и на техните надежди за по-добри условия за живот в близкото до града населено място. От името на бенефициента на проекта - "В и К" Силистра, неговият управител инж. Васил Боранов пожела всички да имат в срока на изпълнение на проекта подходящи природни и климатични условия, както и добрo взаимодействие с неговия изпълнител ДЗЗД "КВ-ДОРОСТОЛ 2020" за навременното му и качествено изпълнение. Договорът с изпълнителя е при условията на инженеринг, включващ дейности по проектиране, авторски надзор и строителство, а "ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД осъществява надзора.