Първа копка за обект: "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра"

Публикувано:
Първа копка за обект: "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра"

На 2 декември 2021 г. край кръговото кръстовище между улиците "Седми септември" и "Добрич" в град Силистра "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" проведе церемония - ритуал "Първа копка", по повод началото на изпълнение на "Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра". Обектът е част от проекта "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" (№ BG16M1OP002-1.016-0005).

Той включва общо 6 обекта в общините Силистра и Тутракан, оформящи съответни едноименни агломерации, всяка от които е с население над 10 000 души. В събитието се включи областният управител на област Силистра г-жа Ели Тодорова - председател на Асоциация "В и К" Силистра, която приветства от името на държавната власт присъстващите - сред тях бяха отговорни ръководители от община Силистра, ръководителят на проекта Росица Бачева, представители на дружеството изпълнител, на надзорника и на други институции. Тя напомни, че в нашето съвремие навлизат все повече екологични изисквания и материали, осигуряващи чрез подобни проекти по-добро качество на живот на хората.

image

Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов също поздрави всички, уважили поканата за участие в тържествения ритуал, изразявайки увереност от полезността на проекта, доизграждащ и реконструиращ 45-километрова канализационна мрежа на територията на област Силистра - общо за три населени места в община Силистра и за град Тутракан. Като управител на "В и К" Силистра инж. Васил Боранов поясни, че основната цел на проекта е подобряване на ефективността и намаляването на загубите от вода. Церемонията завърши с традиционен ритуал - разбиване на бутилка с шампанско в металната част на техниката, работеща по изпълнение на проекта.

image

Проектът е по Договор № Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и се осъществява със средства, предоставени от Кохезионен фонд, с национално съфинансиране и със собствен принос от страна на бенефициента. Договорът с изпълнителя ДЗЗД "ЕЛИТ ВИК СИЛИСТРА" е при условията на инженеринг и включва дейности по проектиране, авторски надзор и строителство, а ДЗЗД "ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ" осъществява изискуемия надзор. За проекта като цяло и в частност за настоящия инженеринг повече информация има на сайта www.proekt.vik-silistra.com.